Česká verze English version

VÝROBKY - Velkoplošné kolektory

VELKOPLOŠNÉ A FASÁDNÍ KOLEKTORY

Velkoplošné solární kolektory jsou vhodné pro velké solární systémy a centrální zdroje tepla.

Konstrukce rámového kolektoru EKS R3000 umožňuje nabídku  různých tvarú a velikostí kolektorů a současně lze variantně instalovat kolektory jak na různé typy střech, tak na fasádu či integraovat do fasády. Instalace kolektorů probíhá za pomoci autojeřábu.

Výhody velkoplošných kolektorů jsou především:

  • nižší tepelné ztráty
  • modularita a tvarová variabilita
  • nízké náklady na plochu
  • tepelně izolační vlatsnosti
  • snadná a rychlá montáž


Podle požadavku zákazníka a dispozice objektu  lze vybrat ze tří variant velkoplošných kolektorů.



Univerzální velkoplošné kolektory  

Pro jednoduchost při projektování velkokapacitních solárních systému jsou vyráběny standardizované typy velkoplošných solárních panelú, které mají svůj  konstrukční základ v rámovém kolektoru, a jsou nabízeny ve dvou standardních velikostech. Uplatní se především při instalacích s minimálním požadavkem nad 50 m2 kolektorové plochy. Jednotlivé kolektory lze vzájemně kombinovat a vytvářet plochy různých velikostí.

Typ velkoplošného kolektoru EKS R3000 10 
Vnější rozměry 5265 x 2329 mm
Plocha 10 m2
Typ absorbéru absorbční hliníkové lamely s vysoce selektivní vrstvou
Rám eloxovaný hliníkový rám v transparentním nebo barevném provední


Typ velkoplošného kolektoru EKS R3000 12
Vnější rozměry 6318 x 2329 mm
Plocha 12 m2
Typ absorbéru absorbční hliníkové lamely s vysoce selektivní vrstvou
Rám eloxovaný hliníkový rám v transparentním nebo barevném provední


Modulární velkoplošné solární kolektory EKS R3000 M

Rámové kolektory lze různě tvarovat a přizpůsobovat podmínkám a rozměrům objektu. Na přání zákazníka je vytvořen návrh solárního kolektoru, zpracován výkresově a vyroben na míru.

Fasádní velkoplošné solární kolektory EKS R3000 F
Kromě zajímavého architektonického přínosu mají fasádní kolektory i přínos z hlediska tepelné izolace části objektu. Vhodně začleněné do zateplené fasády tvoří velmi kompaktní součást tepelného pláště budov a přinášejí dvojí úsporu.
Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz