Česká verze English version

Aktuality

DOTACE NA INSTALACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

DOTACE NA INSTALACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

Nově vyhlášený program na podporu využití obnovitelných zdrojů energie

Od 22.4.2009 je možné v rámci Programu "Zelená úsporám" čerpat dotaci na úspory energie z prodeje emisních kreditů, které Česká republika získala!


V rámci nově vyhlášeného programu je možné získat finanční příspěvek na úsporu energie v oblasti bydlení .

Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami a dalšími subjekty, vlastnícími obytné budovy, která povedou ke snížení emisí. V rámci programu lze získat podporu na instalaci solárních termických kolektorů na ohřev teplé vody a přitápění.  

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s vyřízením dotace pomůžeme nebo doporučíme odborné služby!

Tel.: +420 517 326 633

Program nabízí podporu v následujících oblastech:

A. Úspora energie na vytápění.
A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

 

Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

  • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
  • společenství vlastníků bytových jednotek,
  • bytová družstva,
  • města a obce (včetně městských částí),
  • podnikatelské subjekty,
  • případně další právnické osoby.


Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.


 


Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz