Česká verze English version

Aktuality

SOLÁRNÍ CHLAZENÍ

SOLÁRNÍ CHLAZENÍ

Solární chlazení - kombinovaná výroba tepla a chladu solárním systémem!


KOMBINOVANÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY K VÝROBĚ TEPLA A CHLADU

Informujte se na možnosti návrhu, dodávky a provozování solárních systémů umožňujících kombinovanou výrobu tepla a chladu.

Nejnovější technologie využívá tepelné energie ze solárního systému k výrobě chladu. Unikátní řešení pomocí adsorpčního nebo absorpčního chlazení dokáže vyrobit dostatečné množství chladu pro chlazení nebo klimatizaci objektů nebo médií.

Standardním řešením jsme schopni zajistit chlazení na teploty 6-18°C. Výkonnějším řešením můžeme dosahovat teplot až do -18°C a v případě potřeby i -60°C. 

Solární systém s výkony chladicích jednotek od 0 do 22 kW a od 30 až do 500 kW, lze efektivně provozovat s celou řadou stávajících systémů a TZB.  

Efektivní propojení solárního systému se solárním chlazením spotřebuje řádově stokrát méně elektrické energie než běžné kompresorové chladicí systémy. Ekologické řešení výroby tepla a chladu tak umožní snížit energetické nároky objektu při současném dosažení ekonomických úspor. Námi navržené řešení má ve srovnání s konvenčními systémy na výrobu chladu skutečnou ekonomickou návratnost.

V nejbližších dnech Vás budeme detailně informovat o technických parametrech solárního chlazení prostřednictvím informativního letáku. 


Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz