Česká verze English version

SOLÁRNÍ SYSTÉMY - Princip solárního systému

Princip solárního systému

Zachycením slunečních paprsků na absorbční ploše pod speciálním solárním sklem plochého solárního kolektoru EKS 3000 přeměňujeme sluneční energii na energii tepelnou (přibližně 90% slunečního záření předává energii do absorbéru). Z absorbční plochy je teplo odváděno do sběrných trubek vedoucích do výměníku tepla, ve kterém dochází ke kumulaci již vytvořené tepelné energie. Z důvodu pravidelného střídání ročních období a rozdílnou dobou slunečního svitu v jednotlivých dnech, je tuto tepelnou energii nutné efektivně kumulovat a využívat tak její možnosti i v době „nepříznivých podmínek“. Proto je velmi důležité celý systém správně nadimenzovat v závislosti na očekávané spotřebě (TUV, vytápění, ohřevu bazénu). Tento fakt se neodráží jen v pouhém počtu solárních kolektorů (přepočtených na m2 kolektorové plochy), ale i v jejich umístění a natočení, velikosti zásobníku, izolaci potrubí, kvalitní regulaci a vhodných regulačních prvcích.

Klimatické pásmo ČR nestačí na úplné pokrytí energie potřebné na celkový roční ohřev pitné vody, a proto je vhodné ho kombinovat s jiným výrobníkem tepla (plynový kotel apod.).

Ukázka solárního systému v rodinném domku

Správně navržený solární systém může pokrýt více než 75% nákladů na ohřev vody. V kombinaci s vyšší tepelnou izolací současných staveb domů, budov a objektů lze také úspěšně snížit náklady na vytápění. Je však doporučeno vytápění pomocí těles s větší plochou (nízkoteplotní vytápění, podlahové vytápění).

Schéma zapojení kolektorů EKS do funkčního systémuStrojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz