Česká verze English version

VÝROBKY - Vanové kolektory

VANOVÉ SOLÁRNÍ KOLEKTORY EKS 3000

Plochý termický solární kolektor typ EKS3000 je určen k celoroční absorbci přímého i difuzního slunečního záření k nepřímému ohřevu vody. Základní konstrukce tohoto výrobku vychází z osvědčeného a dlouhodobě prověřeného typu kolektoru EKS, vyráběného dříve v Rakousku, firmou ECON SOLAR.

Kolektor je vyráběn ve svislém provedení EKS 3000 V (vertikální) a vodorovném provedení EKS 3000 H (horizontální) se shodnými technickými parametry. Konstrukce umožňuje zapojení kolektorů do skupin a kolektorových polí, včetně zalištování spár mezi jednotlivými kolektory.

Nadstandardní záruka v délce 10 let a životnost větší než 30 let je důležitým předpokladem k dlouhodobým úsporám nákladů za energie.

KONSTRUKCE SOLÁRNÍHO  KOLEKTORU EKS 3000

Provozní schopnost a dlouhá životnost tohoto výrobku záleží na správné volbě použitých materiálů. Materiály použité při výrobě kolektoru jsou dodány s atestem, zkoušky jejich životnosti splňují požadavky na dlouhodobé a bezproblémové použití tohoto výrobku.

Použité materiály obstojí  v  náročných podmínkách i při nejvyšší klidové teplotě a teplotních rázech. Součásti a materiály kolektoru odolávají UV záření, mechanickému zatížení vznikajícímu při ohřívání a chladnutí kolektoru nebo jeho částí. Jsou také odolné proti napětí vyvozenému vnějšími klimatickými vlivy jako je déšť, sníh, kroupy, vítr, vysoká vlhkost a emise odpovídající klimatickým podmínkám ČR.

Vana kolektoru

Vana kolektoru je vodotěsná a zabraňuje pronikání dešťové vody. Aby nedocházelo k hromadění zkondenzované vody v kolektoru je speciálním otvorem zajištěna potřebná výměna vzduchu (otvor zájišťuje také stejnou úroveň tlaku mezi okolím a kolektorem).

Absorbér

Konstrukce absorbéru zaručuje díky speciálnímu zámku uzamčení jednotlivých absorbčních plechů a zvyšuje tak přestup tepla. Absorbér je výráběn pomocí speciálních jednoúčelových přípravků, strojů a zařízení.

Konstrukce meandru (sběrných trubek) a absorbéru zajišťuje vynikající těsnost a životnost, ale i maximální plochu pro převádění absorbovaného tepla do trubek meandru.

Trubky i spojovací vedení absorbéru je konstruováno tak, aby bylo možné odvzdušnění v namontované poloze. Konstrukce je optimalizována vzhledem k výpočtovému tlaku, pracovnímu přetlaku a součiniteli bezpečnosti včetně vlivu nejvyšší teploty absorbéru (klidová teplota).

Absorbční strana je odolná vysokým teplotám, vlhkosti i kondenzaci včetně kombinace s kysličníkem siřičitým.

Sklo

Je použito speciální solární kalené bezpečnostní sklo, které je odolné UV záření, emisím, vysoké vlhkosti, teplotám a kondenzaci.

Výrobce skla garantuje parametry ověřenou technologií, zkouškami a je doložen certifikátem.

Izolační materiál

Izolační materiál je odolný až do výše klidové teploty (bez známek měknutí, sublimace či kondenzace uvnitř kolektoru). Izolační materiál neobsahuje zplynové složky (ani při klidových teplotách), neobsahuje složky které jsou toxické a vážně dráždí lidskou kůži nebo oči.

Technické parametry solárního kolektoru EKS 3000

Rozměry 2329 x 1053 x 110 mm
Plocha kolektoru 2,459 m2
Plocha vstupu světla 2,355 m2
Plocha absorbéru 2,131 m2
Rozměr osy 1077 mm
Rozteč trubek 2128 mm
Rozteč montážních otvorů 1875 mm (na délku), 1051 mm (na šířku)
Hmotnost (bez kapaliny) 55 kg
Objem kapaliny v kolektoru 1,40 l (2 l u horizontálního provedení)
Tlaková ztráta 18682 Pa při 158,6 l/hod
Izolace 100 mm (stlačena na 75 mm)
Max. teplota chodu naprázdno > 200°C
Koeficient tepelné ztráty (a1) 3,58 W/m2 K
Koeficient tepelné ztráty (a2) 0,0149 W/m2 K
Světelná absorpce (α) 0,95 do 0,97
Tepelné vyzařování (ε) 0,05 do 0,15
Pracovní medium 50% Glykol + 50% voda; solární kap.
Max. provozní tlak 10 barů
Optim. průtokové množství 40 - 60 l/h
Max. stupeň účinnosti (η0) 0,88 (f-Absorber)
Absorbční materiál Výtlačně lisovaný hliník
Selektivní vrstva Vysokoselektivní absorbční vrstva
Kryt - sklo Kalené solární bezpečnostní sklo 4mm
Plášt - vana Hluboce tažená hliníková vana

Největší výhody solárního kolektoru EKS 3000:

  • kompaktní lisovaná vana bez tepelných mostů, technologických přechodů a spojů;
  • hloubka vany dovoluje uložení většího objemu izolace a tím se zvyšuje kumulace tepla při dočasných nepříznivých podmínkách; pomalejší setrvačnost tepelných ztrát zvyšuje účinnost;
  • konstrukce absorbéru i meandru zajiš?uje největší dosažitelnou styčnou plochu pro předávání tepla
  • vynikající kvalita dílenského zpracování, dlouhodobá životnost, spolehlivý provoz
Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz