Česká verze English version

VÝROBKY - Montážní prvky

MONTÁŽNÍ SADA NA SEDLOVOU STŘECHU

(pro 1ks EKS3000); kód SK30A1
Montážní sada je určena k instalaci jednoho kusu EKS3000; počet montážních sad je nutné zvolit dle počtu instalovaných kolektorů. Podle počtu instalovaných kolektorů EKS3000 je nutné zvolit vždy dva nosné hliníkové profily odpovídající délky (viz Nosné hliníkové profily, kód SK30A3).

MONTÁŽNÍ SADA NA PLOCHOU STŘECHU A PRO VOLNOU INSTALACI

(pro 1ks EKS3000); kód SK30A2
Montážní sada je určena k instalaci jednoho kusu EKS3000; počet montážních sad je nutné zvolit dle počtu instalovaných kolektorů. Podle počtu instalovaných kolektorů EKS3000 je nutné zvolit vždy dva nosné hliníkové profily odpovídající délky (viz Nosné hliníkové profily, kód SK30A3). Sadu použít pro sklon 45° (min 25°; max 65°).

MONTÁŽNÍ SADA PRO INTEGRACI DO STŘECHY

(pro 2ks EKS3000); kód MSS21

Základní montážní sada je určena k instalaci dvou kusů kolektorů EKS3000. Pro větší počet kolektorů je třeba zvolit kombinaci prodlužovacích prvků k základní montážní sadě a to podle počtu instalovaných kolektorů a počtu řad, ve kterých jsou kolektory do střechy integrovány.

NOSNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

(pro X ks EKS3000); kód SK30A4
Nosné hliníkové profily je nutné zvolit dle počtu instalovaných kolektorů v řadě. Vždy dva stejně dlouhé profily.

1 ks solárního kolektoru EKS3000 1080 mm
2 ks solárního kolektoru EKS3000 2160 mm
3 ks solárního kolektoru EKS3000 3240 mm
4 ks solárního kolektoru EKS3000 4320 mm
5 ks solárního kolektoru EKS3000 5400 mm

Strojírny Bohdalice, a.s., 683 41 Bohdalice, tel.: 517 326 621, fax: 517 326 650, e-mail: sales@strobo.cz